c S
Izbor dana

Matični ured - obveznik izdavanja računa

10.10.2014 07:30 Matični uredi su obvezni kod primitka gotovine istu evidentirati blagajničkom ispravom, odnosno uplatnicom te jedan primjerak uplatnice uručiti stranci/podnositelju zahtjeva, dok je drugi primjerak vjerodostojna isprava temeljem koje se vrši bilježenje poslovnog događaja u poslovne knjige (knjigu blagajne i knjigu prihoda i rashoda).