c S
Izbor dana

Dodjela OIB-a na temelju skenirane punomoći

17.10.2014 07:30 Temeljem skenirane punomoći nadležna ispostava Porezne uprave neće biti u mogućnosti izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, već će se isti odrediti i dodijeliti tek kada se dostavi original punomoći. Dostava originala punomoći obvezatna je upravo iz razloga što osoba ne dolazi samostalno u Poreznu upravu, već u njezino ime to obavlja druga osoba, te je punomoć u tom slučaju dokaz da je osoba dala pristanak da određenu radnju pred tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj obavi neka druga osoba.