c S
Izbor dana

Prava obrane u žurnom postupku

26.11.2014 07:30 Iz stanja spisa i zapisnika o ispitivanju svjedoka razvidno je da okrivljenici nisu bili pozivani niti su bili nazočni na ispitivanju svjedoka tako da nisu bili u mogućnosti svjedocima u kontradiktornom postupku postavljati pitanja i davati primjedbe na iskaze, čime je prvostupanjski sud povrijedio njihovo pravo obrane.