c S
Izbor dana

Bespravna gradnja

18.12.2014 07:30 U slučaju kad je u inspekcijskom postupku utvrđeno da je bespravna gradnja izvršena na označenoj parceli, a u spisu nema podataka da su investitori vlasnici te parcele već su vlasnici druge parcele, u ponovljenom postupku treba utvrditi gdje se nalazi bespravni objekt i tko ga je gradio.