c S
Izbor dana

Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi

10.04.2015 07:30 Upravne pristojbe ne plaćaju se na spise i radnje, koje su taksativno navedene u članku 7. stavku 2. Zakona o upravnim pristojbama. Točka 22. istog stavka propisuje oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za spise i radnje koji se vode po službenoj dužnosti. Za sve postupke i upravne radnje koje tijelo vodi po službenoj dužnosti (u okviru svog djelokruga i ovlasti), isto ne plaća upravne pristojbe.