c S
Izbor dana

Pravni sljednik

08.07.2015 07:30 Pravo na naknadu za oduzetu imovinu ostvaruje u cijelosti osoba koja je podnijela zahtjev za naknadu, pa i iza onoga prijašnjeg vlasnika koji zahtjev nije podnio.