c S
Izbor dana

Prekršajni zakon - nezakonit dokaz

17.07.2015 07:30 S obzirom da su upozorenja prilikom ispitivanja svjedoka propisana u čl. 63. i 64. Zakona o općem upravnom postupku identična upozorenjima propisanim odredbama Zakona o kaznenom postupku, pozivanje na odredbe Zakona o općem upravnom postupku bilo bi valjano da su propisana upozorenja zabilježena na zapisniku o provedenom inspekcijskom nadzoru prilikom ispitivanja svjedoka, međutim, budući da ona nisu bila sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku zabilježena u zapisnik, samo paušalno pozivanje na odredbe o ispitivanju svjedoka ne može se smatrati valjanim upozorenjem, pa je tako pribavljen dokaz nezakonit, kao i dokazi koji iz tako pribavljenog dokaza proizlaze.