c S
Izbor dana

Zakon o strancima - bitno obilježje prekršaja

22.09.2015 07:30 Prvostupanjski sud propustio je sa sigurnošću utvrditi okrivljenikovu svijest o pomaganju strancu u nezakonitom boravku u Republici Hrvatskoj, kao bitno obilježje inkriminiranog prekršaja iz čl. 41. Zakona o strancima.