c S
Izbor dana

Invalidnina iz inozemstva

16.10.2015 07:30 Za primitke iz inozemstava, bez obzira radi li se o primicima od nesamostalnog rada (invalidska mirovina) ili o primicima koji se ne smatraju dohotkom (invalidnina), dužnost je nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svome prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar poreznih obveznika - Obrazac RPO i vjerodostojne isprave o ostvarenom dohotku, odnosno primitku.