c S
Izbor dana

Uvjeti za izricanje zaštitne mjere

20.10.2015 07:30 Uvidom u pobijanu presudu i cjelokupan spis predmeta utvrđeno je da prvostupanjski sud nije, u skladu sa člankom 53. stavkom 1. Prekršajnog zakona, utvrdio da je okrivljenik predmetni prekršaj počinio pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti o drogi, odnosno da postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u budućnosti počiniti prekršaj, a što su odlučne činjenice za izricanje zaštitne mjere obveznog liječenja od ovisnosti o drogi.