c S
Izbor dana

Obveza plaćanja zajedničke pričuve

08.03.2016 07:30 Novoizabrani upravitelj stambene zgrade ovlašten je naplatiti dospjelu zajedničku pričuvu koja nije naplaćena za vrijeme trajanja ugovora o upravljanju nekretninom s prijašnjim upraviteljem.