c S
Izbor dana

Uvjerenje o vremenu gradnje

21.03.2016 07:30 Tužitelj ne može ishoditi uvjerenje o vremenu gradnje objekta od nadležnog upravnog tijela za objekt za koji sam tužitelj tvrdi da je izgrađen nakon 15.2.1968., a nadležni ured za katastar ima podatke o građevinama izgrađenim na predmetnoj parceli prije 15.2.1968.