c S
Izbor dana

Osnovica za isplatu otpremnine

24.05.2016 07:30 Kada su stranke ugovorom o radu osnovicu za isplatu otpremnine ugovorile u visini ½ prosječne mjesečne plaće ostvarene u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, tada radniku i pripada pravo na isplatu te otpremnine jer zakonom propisana osnovica u visini 1/3 prosječne mjesečne plaće predstavlja minimalnu osnovicu i ograničenje ispod kojeg ugovaranje visine otpremnine nije dopušteno.