c S
Izbor dana

Presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu stana

01.07.2016 07:30 Ako su tužitelji - protutuženici prema propisima koji su bili na snazi prije 1974. godine kod useljenja u stan mogli biti i bili članovi obiteljskog domaćinstva njihove tete prema propisima koji su bili tada na snazi, tada su oni nakon njezine smrti imali stečeno pravo na stanovanje u predmetnom stanu, a ako nisu, tada se u stanu nalaze bespravno.