c S
Izbor dana

Plaćanje pristojbe

12.07.2016 07:30 Pristojba se ne plaća u upravnom sporu u kojem je osporavan Aneks ugovora o radu, pa se dakle radi o radnom sporu, bez obzira što je tužba odbačena iz procesnih razloga, radi nenadležnosti suda.