c S
Izbor dana

Promjena katastarskog upisa

19.07.2016 07:30 U postupku promjene katastarske kulture dijela katastarske čestice, ima pravo sudjelovati suvlasnik te čestice.