c S
Izbor dana

Upotreba tuđe stvari

27.09.2016 07:30 Ako jedan od poštenih suvlasnika nije stekao nikakvu korist od nekretnine jer je nije koristio tada nije dužan drugom suvlasniku isplatiti naknadu zbog upotrebe njegove stvari.