c S
Izbor dana

Naknada štete

29.09.2016 07:30 Svrha Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. godine i odredbi čl. 11. i 12. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu je da žrtve prometnih nezgoda pravovremeno ostvare pravo na adekvatnu naknadu štete koju im je dužan isplatiti odgovorni osiguratelj u predviđenom razumnom roku kada raspolaže činjenicama zbog kojih je u mogućnosti utvrditi visinu štete.