c S
Izbor dana

Zastara potraživanja iz radnog odnosa

30.09.2016 07:30 Sukladno odredbi članka 139. Zakona o radu (NN 93/2014) potraživanja iz radnog odnosa zastarijevaju za pet godina ako tim ili drugim zakonom nije drukčije određeno.