c S
Izbor dana

Priznanje duga

01.12.2016 07:30 Ako dužnik dobrovoljno vjerovniku podmiri zastarjeli glavni dug tada to ne znači da je priznao tražbinu vjerovnika s osnove zakonske zatezne kamate.