c S
Izbor dana

Činjenice da optuženik, iako ima prijavljeno prebivalište na adresi gdje je inkriminirana droga pronađena, tamo samo povremeno dolazi i što je on ovisnik o opijatima, nisu dovoljne za nedvojbeno utvrđenje da je droga njegovo vlasništvo, budući da iste ne čine zatvoreni krug međusobno povezanih indicija na temelju kojih bi se sa sigurnošću utvrdilo da je upravo optuženik počinitelj kaznenog djela zlouporabe opojnih droga.

02.04.2009 12:07 „Ovaj sud drugog stupnja ocjenjuje da je sud prvog stupnja iz provedenih dokaza koje je sveobuhvatno, pažljivo i s potrebnom kritičnošću analizirao, pravilno zaključio da nije dokazano da je optuženik F. D. dana 7. kolovoza 2007. u D., u stanu u …, u cilju daljnje prodaje ...