c S
Izbor dana

Ako je branitelj osumnjičenika došao u prostorije policije nakon što je osumnjičenik dao svoj iskaz, te je uz privolu osumnjičenika naknadno potpisao zapisnik o ispitivanju, a da mu nije bilo poznato jesu li djelatnici redarstvenih vlasti prije ispitivanja osumnjičenika poučili o zakonskim odredbama o uzimanju branitelja, takav zapisnik redarstvenih vlasti o iskazu osumnjičenika smatra se nezakonitim dokazom.

03.04.2009 09:32 „Protivno žalbenim navodima žalitelja, Vrhovni sud Republike Hrvatske, kao drugostupanjski sud, smatra da je prvostupanjski sud ispravno postupio kada je prihvatio prijedlog obrane da se iz spisa predmeta izdvoji kao nezakonit dokaz, u smislu čl. 9. ZKP-a, zapisnik o ispitivanju osumnjičenika ...