c S
Izbor dana

Rješenje o namirenju

01.02.2017 07:30 Ovršenik nije ovlašten rješenje o namirenju pobijati zbog toga što nije odlučeno o njegovom zahtjevu za naknadu troškova jer se o takvom zahtjevu ovršenika odlučuje posebnim rješenjem.