c S
Izbor dana

Dokazno sredstvo u parničnom postupku

08.05.2017 07:30 Očitovanja koje stranke iznose osobno ili putem punomoćnika ne smatraju se dokazom u parničnom postupku.