c S
Izbor dana

Obveza plaćanje trošarine

02.06.2017 07:30 Vođenje prekršajnog postupka za posjedovanje trošarinskih proizvoda na koje nije obračunana i plaćena trošarina nije prethodno pitanje bez čijega rješavanja ne bi prvostupanjsko carinsko tijelo moglo provesti naplatu trošarine.