c S
Izbor dana

Naplata uvoznog duga

25.09.2017 07:30 Kada utvrdi cijenu vozila drugačiju od one navedene u računu, carinarnica mora obrazložiti radi čega ne prihvaća vrijednost navedenu u fakturi, koja je stvarno plaćena.