c S
Izbor dana

Eksproprijacija

27.02.2018 07:30 Nakon izvršene eksproprijacije, predaje posjeda i isplate naknade pravo na zemljištu i upis u katastarski operat ima korisnik eksproprijacije, a ne dotadašnji korisnik.