c S
Izbor dana

Ustupanje tražbine trećoj osobi

27.03.2018 07:30 Tužitelj je nakon ustupanja tražbine trećoj osobi tijekom parnice i nadalje ovlašten voditi je u smislu čl. 195. ZPP-a, ali više ne može osnovano zahtijevati da se sporno potraživanje isplati njemu, već samo da predmetno potraživanje umjesto njemu bude isplaćeno osobi kojoj je tražbinu ustupio.