c S
Izbor dana

Odgovornost države za naknadu štete

25.05.2018 07:30 Kada je sudac rješenjem o nasljeđivanju propustio oporučnoj nasljednici priznati pravo doživotnog uživanja na nekretninama koje su predmet ostavinske imovine, tada Republika Hrvatska odgovara za štetu nasljednici koja joj je nastala zbog prisilnog iseljenja iz te nekretnine, bez obzira što se nasljednica odrekla prava na žalbu protiv rješenja o nasljeđivanju i nije u zakonskom roku tražila dopunsko rješenje.