c S
Izbor dana

Parnični troškovi

14.08.2018 07:30 S obzirom na to da je zahtjev za naknadu troškova parničnog postupka stranka dužna staviti najkasnije do završetka raspravljanja koje prethodi odlučivanju o troškovima, zahtjev za naknadu troška pristupa na ročište za objavu presude koji je podnesen tek na tom ročištu smatra se nepravovremenim te se kao takav odbacuje.