c S
Izbor dana

Pristojba za pravni lijek

03.09.2018 07:30 Za žalbu protiv rješenja o troškovima postupka plaća se sudska pristojba neovisno o tome što rješenje o troškovima kao odluka nije izričito navedena u Tar. br. 2. Tarife sudskih pristojbi sadržanoj u Zakonu o sudskim pristojbama.