c S
Izbor dana

Smrt tužiteljice

25.09.2018 07:30 Ako je tužiteljica preminula prije pokretanja parnice tada se radi o neotklonjivom nedostatku zbog kojeg će sud odbaciti tužbu.