c S
Izbor dana

Europski uhidbeni nalog

04.12.2018 07:30 Pravilno u žalbi tražena osoba navodi da prvostupanjski sud u obrazloženju polazi od pretpostavke kako je protiv tražene osobe M. B. donesena pravomoćna sudska presuda u njegovoj nazočnosti na raspravi u kaznenom postupku iako takvo utvrđenje ne proizlazi kao nedvojbeno iz podataka u spisu.