c S
Izbor dana

Nedopuštenost ovrhe

10.12.2018 07:00 Okolnost što predmetnu zadužnicu nije izdao dužnik trgovac, razlog je njene ništavosti, a ne pobojnosti kako to neosnovano smatraju nižestupanjski sudovi.