c S
Izbor dana

Radnici ovlašteni za davanje naloga drugim radnicima, obavljaju poslove sukladno ugovoru o radu, a kako ti poslovi ne predstavljaju poslove zastupanja poslodavca, ti radnici imaju aktivno i pasivno biračko pravo u izborima za radničko vijeće.

16.06.2009 09:57 Pravilno je prvostupanjski sud primijenio materijalno pravo. Iz navoda žalbe proizlazi da je po mišljenju žalitelja došlo do kršenja odredaba čl. 137. st. 2. i čl. 141. st. 1. ZR.