c S
Izbor dana

Oblici popravljanja neimovinske štete

17.12.2018 07:30 Drugostupanjski sud je pogrešno primijenio materijalno pravo kad je odbio zahtjev tužitelja da se tuženiku naloži objava prvostupanjske presude nakon pravomoćnosti kao i zahtjev za uklanjanje s internetskog portala sporne informacije.