c S
Izbor dana

Ugovori o radu

31.12.2018 10:00 U slučaju kada su sklopljeni ugovori o obavljanju samostalne djelatnosti koji sadržajno većinom imaju obilježja ugovora o radu kao nesamostalne djelatnosti, porezi i doprinosi moraju se obračunati kao za nesamostalan rad.