c S
Izbor dana

Tumačenje članka 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u

14.01.2019 09:00 Sukladno odredbama članka 6. gore navedenog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2019. snižena stopa PDV-a od 5% primjenjivat će se na isporuku lijekova koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.