c S
Izbor dana

Raskid ugovora i zastara

04.02.2019 07:00 Vjerovnik koji ne može tražiti ispunjenje ugovora po isteku zastarnog roka ne može tražiti ni raskid ugovora zbog neispunjenja.