c S
Izbor dana

Utvrđivanje reprezentativnosti

19.02.2019 08:00 Ukoliko se ne postigne sporazum o reprezentativnosti sindikata za kolektivno pregovaranje ili kada sporazum potpiše neovlaštena osoba, tada je Povjerenstvo za utvrđivanje reprezentativnosti ovlašteno odlučiti koji će sindikat u pregovorima reprezentirati sve ostale sindikate.