c S
Izbor dana

Prekid parničnog postupka

04.06.2019 07:30 Sud će prekinuti samo onaj parnični postupak u kojem je podnio zahtjev Europskom sudu o tumačenju prava Europske unije, time da mu nije dopušteno prekinuti postupak ukoliko je takav zahtjev podnio isti sud u drugom predmetu.