c S
Izbor dana

Fiducijarno vlasništvo

28.08.2019 10:08 Pravo na povrat prava vlasništva koje je preneseno radi osiguranja tražbine može biti predmet nasljeđivanja u ostavinskom postupku.