c S
Izbor dana

Pravo vlasništva

15.10.2019 07:30 Nekretnina koja nije procijenjena u vrijednost društvenog kapitala u postupku pretvorbe pravnog slijednika postaje temeljem zakona vlasništvo Republike Hrvatske.