c S
Izbor dana

Izgubljena zarada

17.10.2019 09:15 Naknada imovinske štete po osnovi izgubljene zarade predstavlja razliku iznosa koji je tužitelj primao za vrijeme nesposobnosti za rad i iznosa koji bi prema redovnom tijeku stvari primio sukladno zaključenom Ugovoru o radu.