c S
Izbor dana

Obnova kaznenog postupka

19.11.2019 09:00 Prvostupanjski sud u pobijanom rješenju navodi da je osnovan zahtjev okrivljenika za obnovom kaznenog postupka iz zakonske osnove iz čl. 501. st. 1. toč. 3. ZKP/08, i to stoga što okrivljenik skrbi o majci, koja je zbog bolesti ovisna o pomoći druge osobe, te je nadoknadio štetu oštećeniku M. B. u iznosu od 12.000,00 kuna. Međutim, ovakvim obrazloženjem prvostupanjskog suda nisu dani razlozi u pogledu odlučnih činjenica, pa je tako ostalo nejasno iz kojih razloga je prvostupanjski sud zaključio da postoje razlozi za obnovu kaznenog postupka iz čl. 501. st. 1. toč. 3. ZKP/08.