c S
Izbor dana

Stjecanje vlasništva dosjelošću

14.04.2020 08:38 Prema pravnim pravilima OGZ-a bilo je dopušteno na temelju dosjelosti steći pravo vlasništva na šumskom zemljištu.