c S
Izbor dana

Tužiteljica koje je podnijela tužbu protiv rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske – Uprave za građansko pravo nije oslobođena od plaćanja sudskih pristojbi u smislu odredbe čl. 15. st. 1. toč. 16. Zakona o sudskim pristojbama, budući se ne radi o postupku za zaštitu ustavom zajamčenih ljudskih prava i sloboda protiv konačnih pojedinačnih akata.

04.08.2009 08:37 „Prema odredbi čl. 15. st. 1. toč. 16. Zakona o sudskim pristojbama ("Narodne novine" broj 26/03 – pročišćeni tekst), od plaćanja pristojbi oslobođeni su tužitelji, odnosno predlagatelji u postupcima za zaštitu ustavnom zajamčenih ljudskih prava i sloboda...