c S
Izbor dana

Ovlasti suda u parničnom postupku

08.05.2020 10:03 Parnični sud nije dužan tijekom postupka upozoriti stranku da nije predložila sve dokaze radi utvrđenja odlučnih činjenica.