c S
Izbor dana

Stopa PDV-a na trošak postupka

07.08.2020 07:00 Kada je tuženik ovlastio odvjetnika za zastupanje u parničnom postupku i nalog glasi na poduzimanje svih radnji u postupku, a ne samo na poduzimanje određene radnje, obveza naknade troška za stranku nastaje u trenutku presuđenja, zbog čega se na odvjetničke usluge obračunava porez na dodanu vrijednost po stopi koja je vrijedila u to vrijeme, a ne prema vremenu kada je poduzeta radnja.