c S
Izbor dana

Zastupanje

17.09.2020 15:07 Ukoliko uredno pozvana stranka ne pristupi na ročište radi povrata u prijašnje stanje, sud će njen prijedlog za povrat u prijašnje stanje odbiti, ali prijedlog za povrat u prijašnje stanje sud ne može odbiti i ukoliko uredno stranka ne pristupi, a sud ne dopusti zastupanje zamjeniku njenog punomoćnika stoga što je isti već u tom predmetu zastupao i tužitelja, što znači da na tom ročištu zakazanom u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje stranka neće biti zastupana niti će osobno biti prisutna, pa će u takvom slučaju sud biti dužan ipak odgoditi takvo ročište i ponovno ga zakazati s urednim pozivom punomoćniku stranke.